อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีการเติบโตอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบเครื่องดื่ม เช่น ไฟเบอร์โปรตีน แคปซูลกระดูกและข้อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบรับประทานโดยตรง เช่น วิตามินซี หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบเยลลี่ เนื่องจากประชากรทั่วโลกหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น ผู้คนจึงหันมารับประทานอาหารเสริมเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับคนทุกเพศทุกวัยก็เพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสทองสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจอาหารเสริมในปัจจุบัน

ธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพต้องรู้อะไรบ้าง

การเริ่มต้นธุรกิจอาหารเสริมถือเป็นเรื่องท้าทาย เพราะมีหลากหลายเรื่องที่เราต้องศึกษาและทำความเข้าใจ ไม่ว่าจะเรื่องของแหล่งผลิต วัตถุดิบ การออกแบบและกฎหมายทางธุรกิจต่างๆ และมีสิ่งสำคัญที่ผู้สนใจเริ่มต้นทำธุรกิจอาหารเสริมต้องพิจารณามีดังต่อไปนี้

  1. กลุ่มเป้าหมายของคุณ

การเลือกกลุ่มเป้าหมายหรือตลาดของคุณ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการเริ่มทำธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ โดยคุณต้องแน่ใจว่ามีลูกค้าที่จะสนใจซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณจริงๆ คุณควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและไม่กว้างเกิน การตั้งว่าสำหรับ “คนที่ใส่ใจสุขภาพ” ถือเป็นการตั้งเป้าหมายที่กว้างเกินไป คุณควรคำนึงถึงเรื่องของอายุ เพศ กำลังในการซื้อหรือปัญหาสุขภาพ เป็นต้น

  1. การแข่งขัน

คุณควรประเมินการแข่งขันหลังจากที่ได้ระบุกลุ่มเป้าหมายแล้ว โดยต้องตรวจสอบว่ามีสินค้าอะไรที่มีอยู่แล้วมากมายบนท้องตลาด และพยายามคิดค้นสินค้าของคุณที่มีจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่งและเติมช่องว่างของสิ่งที่ขาดอยู่ในท้องตลาด รวมถึงราคาที่เหมาะสมกับสินค้าของคุณ

  1. รูปแบบการผลิต

หากคุณเลือกที่จะทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคุณเอง คุณควรจะสามารถควบคุมกระบวนการได้มากขึ้นและผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการเลือกโรงงาน OEM อาหารเสริมจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเพื่อรองรับธุรกิจของคุณที่จะเติบโตขึ้นอีกในอนาคต เพราะการผลิตอาหารเสริมกับโรงงาน OEM จะช่วยให้คุณจัดการเรื่องของใบอนุญาตทางกฎหมายได้ราบรื่นขึ้น อีกทั้งยังมีพนักงานมากมายช่วยผลิตสินค้าให้คุณได้อย่างต่อเนื่องและลดต้นทุนการผลิตลงได้มาก คุณสามารถติดต่อโรงงานผลิตอาหารเสริมของเราได้ที่นี่ เพื่อรับคำปรึกษาทางธุรกิจฟรี

  1. ช่องทางการจำหน่าย

เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการผลิตอาหารเสริมกับโรงงานที่เชื่อถือได้แล้ว คุณควรพิจารณาถึงช่องทางการจำหน่ายสินค้าของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ หรือบนเว็บไซต์ของคุณเอง เป็นต้น อีกตัวเลือกหนึ่งคือการจำหน่ายผ่านหน้าร้านขายปลีก ซึ่งทั้งหมดนี้คุณควรพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าเช่า ค่าแรงและอื่นๆ ด้วย

  1. กลยุทธ์ทางการตลาด

การโปรโมทแบรนด์สินค้าถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจเสริมอาหาร และควรสื่อสารว่าสินค้าของคุณเป็นสินค้าที่ปลอดภัยและได้รับใบอนุญาตในการจำหน่ายอย่างถูกต้อง  ลูกค้าจำเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ละเอียดเกี่ยวกับสินค้าก่อนบริโภค คุณจึงควรสร้างข้อมูลหรือเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและเชิญชวนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจ โดยควรมีข้อมูลที่ข้างกล่องหรือภายในกล่องสินค้า หรือโพสต์เนื้อหาเพิ่มเติมบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ

การเริ่มต้นทำธุรกิจอาหารเสริมควรทำการวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านโภชนาการหรือทางการแพทย์ เพื่อให้ได้สินค้าที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริง โดยที่บริษัทของเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญช่วยทำวิจัยและวางแผนทุกขั้นตอนการผลิตอาหารเสริมสำหรับผู้สนใจเริ่มทำธุรกิจอาหารเสริมทุกท่าน